Back

Privacy policy

W niniejszej polityce prywatności my, Keto Diets UAB, kod 305493532, z siedzibą przy ul. Didžioji g. 18, Wilno, Republika Litewska, adres biura przy ul. Didžioji g. 18, Wilno, Republika Litewska (“Firma”, “my”, “nas” lub “nasze”), wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, korzystasz z naszych aplikacji, kontaktujesz się z nami za pośrednictwem oficjalnych stron mediów społecznościowych lub poczty e-mail i / lub korzystasz z naszych usług.
Należy pamiętać, że w przypadku zakupu towarów fizycznych podczas korzystania z naszych usług, Max Nutrition UAB, kod firmy 305420438, zarejestrowanej pod adresem Lvovo str. 37-101, Wilno, adres biura ul. Didžioji g. 18, Wilno, Republika Litewska jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych w odniesieniu do tej konkretnej usługi. W takich przypadkach, określenia “firma”, “my”, “nas” lub “nasze” odnoszą się do Max Nutrition, UAB. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności lub powiązanych zapytań lub wniosków związanych z towarami fizycznymi możesz skontaktować się z nami przez e-mail: [email protected]
Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie poprosimy Cię o wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszego zawiadomienia.
W tym zawiadomieniu znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:
w jaki sposób wykorzystujemy twoje dane;
kiedy udostępniamy Twoje dane innym osobom;
jak długo przechowujemy twoje dane;
jaka jest nasza polityka marketingowa;
jakie prawa związane z posiadanymi danymi osobowymi;
w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie;
inne kwestie, które należy wziąć pod uwagę.
W przypadku jakichkolwiek zapytań lub jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw określonych w niniejszej polityce, możesz przesłać takie zapytania i wnioski za pomocą środków podanych w sekcji Kontakty.
Możesz również skontaktować się z nami w sprawie wszystkich problemów związanych z prywatnością przez e-mail: [email protected].
Wszystkie definicje użyte w niniejszej polityce prywatności mają takie samo znaczenie, jak określone w Warunkach ogólne, chyba że niniejsza polityka prywatności stanowi inaczej. Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część Ogólnych warunków.
W przypadku, gdy niniejsza polityka prywatności zostanie przetłumaczona na inne języki i jeśli istnieją różnice między wersją angielską a takim tłumaczeniem, wersja angielska ma pierwszeństwo, chyba że postanowiono inaczej.
Jak wykorzystujemy twoje dane osobowe?
Ta sekcja zawiera następujące informacje:
kategorie danych osobowych, które przetwarzamy;
w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, źródło i określone kategorie tych danych;
cele, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe; i
podstawy prawne przetwarzania.
Przetwarzamy dane konta (“dane konta”). Dane konta mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail, numer telefonu i inne dane podane podczas rejestracji, a także historię zakupów. Pozyskujemy takie dane bezpośrednio od Ciebie. Przetwarzamy dane konta w celu prowadzenia naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług oraz komunikacji z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na twoją prośbę, w celu zawarcia takiej umowy, a także nasz uzasadniony interes, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej i usług.
Przetwarzamy informacje dotyczące świadczenia przez nas usług dla Ciebie („dane usługi”). Dane usługi mogą obejmować dane kontaktowe (takie jak adres e-mail), dane konta bankowego i transakcji, a także inne informacje, które nam przekazujesz, wypełniając odpowiednie kwestionariusze (takie jak wrażliwe dane osobowe, związane ze zdrowiem, w przypadku gdy takie dane są niezbędne do świadczenia odpowiedniej usługi). Dane serwisowe są przetwarzane w celu dostarczania towarów i świadczenia usług, a także prowadzenia właściwej dokumentacji tych transakcji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na twoją prośbę, w celu zawarcia takiej umowy i naszych uzasadnionych interesów, a mianowicie właściwego zarządzania naszą stroną internetową i firmą. W przypadku wrażliwych danych osobowych związanych ze zdrowiem podstawą prawną przetwarzania jest Twoja wyraźna zgoda.
Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz w celu subskrybowania naszych wiadomości e-mail i biuletynów (“dane wiadomości” ). Dane wiadomości są przetwarzane w celu wysyłania odpowiednich wiadomości i biuletynów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest twoja zgoda. Ponadto, jeśli sprzedaliśmy już towary lub świadczyliśmy dla ciebie usługi za pośrednictwem naszej strony internetowej i/lub aplikacji, a ty nie wyrażasz sprzeciwu, możemy również przetwarzać dane przesyłane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, a mianowicie dążyć do utrzymania i poprawy relacji z klientami.
Możemy przetwarzać informacje związane z wszelką komunikacją, którą do nas wysyłasz (”dane korespondencji” ). Dane dotyczące korespondencji mogą obejmować treść i metadane związane z komunikacją. Dane korespondencyjne są przetwarzane w celu komunikacji z tobą i prowadzenia dokumentacji. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem, zapewnienie jednolitej i wysokiej jakości praktyki konsultacyjnej oraz badanie sporów między tobą a naszymi pracownikami.
Możemy przetwarzać informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej i/lub aplikacji, a także na urządzeniu (“dane urządzenia”) przeglądasz naszą stronę internetową lub korzystasz z naszych aplikacji. Dane urządzenia mogą obejmować adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, typ urządzenia, rozdzielczość ekranu oraz (w przypadku wyrażenia zgody na takie udostępnianie) dane o lokalizacji, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej i aplikacji (tj. źródło odsyłania, długość wizyty, wyświetlenia strony i ścieżki nawigacji w witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwości i schemacie korzystania z usługi). Pozyskujemy takie dane za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Dane urządzenia są przetwarzane w celu ulepszenia aplikacji i strony internetowej, a także w celu ustawienia domyślnych opcji. Używamy również takich danych, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej i usług, a także w celu zabezpieczenia zarówno strony internetowej, jak i aplikacji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, a mianowicie właściwe zarządzanie naszą witryną, aplikacjami i biznesem.
Możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe określone w niniejszym zawiadomieniu, jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym, czy w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, twoich praw i praw innych osób.
Możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe określone w niniejszym zawiadomieniu, jeśli jest to konieczne do celów uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwa ochrona naszej firmy przed ryzykiem.
Oprócz konkretnych celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe określone w niniejszej sekcji, możemy również przetwarzać dowolne z Twoich danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne dla spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu chroń swoje żywotne interesy lub żywotne interesy innej osoby fizycznej.